《VOGUEGIRL | GIRL OF THE MONTH – Kaede&Harumi 》

https://voguegirl.jp/feature/girlofthemonth/20180413

PHOTO & MOVIE : BUNGO TSUCHIYA(TRON)
STYLING : SHINO SUGNUMA
HAIR : TAKAYUKI SHIBATA(SIGNO)
MAKE-UP : MARIKO SHIMADA(UM)
MODEL : KAEDE, HARUMI SATO
INTERVIEW MOVIE & EDIT : KAORU NISHIGAKI
DESIGN : AI NAKAI
SPECIAL THANKS:TOKYU PLAZA OMOTESANOD HARAJUKU
EDITOR : CHIKAKO KURAZUMI