《VOGUEGIRL | GIRL OF THE MONTH INTERVIEW – SHURI》

↓↓ click ↓↓

005

PHOTO & MOVIE:YASUTOMO EBISU
STYLING:CHIKAKO TANIFUJI
HAIR:TAKAYUKI SHIBATA(SIGNO)
MAKEUP:SADAE SASAKI
MOVIE(INTERVIEW):KAORU NISHIGAKI
MODEL:SHURI
EDITOR:CHIKAKO KURAZUMI