《VOGUEGIRL | GIRL OF THE MONTH – ELAIZA IKEDA》

↓↓ click ↓↓

PHOTOS : BUNGO TSUCHIYA(TRON)
STYLING : SHINO SUGANUMA
HAIR & MAKEUP : MIKA IWATA(MOD’S HAIR)
MOVIE : KAORU NISHIGAKI
MODEL : ELAIZA IKEDA
EDITOR:CHIKAKO KURAZUMI