《VOGUEGIRL|PlayTime featuring Dior》

https://voguegirl.jp/special/pcd/210113

MODEL : NANASE NISHINO
PHOTOS:TAKANORI OKUWAKI @ UM, YOSHIMI SEIDA(CUTOUT)
MOVIE:KAORU NISHIGAKI
STYLING : CHIKAKO TANIFUJI
MAKEUP : NOBUKO MAEKAWA @ PERLE
HAIR : YUSUKE MORIOKA @ EIGHT PEACE
DESIGN:MAI TAGUCHI
EDIT : SAYA YONEKURA