《”BETTER TOGETHER” feat. Polo Ralph Lauren | VOGUEGIRL》

↓↓ click ↓↓

PHOTO:SOPHIE ISOGAI(KIKI INC.)
CUTOUT : SHINSUKE KOJIMA
STYLING:KUMIKO SANNOMARU(KIKI INC.)
HAIR:MIHO EMORI
MAKEUP:MAI KODAMA(SIGNO)
MOVIE:KAORU NISHIGAKI
MODELS:ATSUKI KASHIO, ERI TACHIBANA, SAWA NIMURA
EDITOR:CHIKAKO KURAZUMI