《 TOPKAPI 2019aw 》

shoot : daisuke tsuchiyama
edit : kaoru nishigaki

https://2019aw.topkapi.tokyo/